APLIKACIJA za ENERGETSKI MENEDŽMENT

ENERGO OPTIMA d.o.o. - APEMEO

OBSEG DEL IN OPIS:
Programsko orodje APEMEO je učinkovito orodje za:

- izdelavo različnih analiz pretekle rabe energije in stroškov za energijo,
- ugotavljanje anomalij v porabi energiije,
- izdelavo različnih planov rabe energije in stroškov za energijo,
- učinkovito tekoče spremljanje rabe energije in stroškov za energijo,
- pregledno in poljubno izdelavo različnih poročil rabe energije.
Dodatne fotografije:
ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin