Svetujemo, načrtujemo in izvajamo nove večje energetske in tehnološke sisteme v industriji. V smislu porabe energije racionaliziramo tudi obstoječe velike energetske in tehnološke sisteme v industriji. Tudi v industrijske sistreme vpeljujemo alternativne vire energije.

Med naše redne naročnike s področja industrijskih sistemov sodijo:

• LEK, član skupina SANDOZ – enota LJUBLJANA
• LEK, član skupina SANDOZ – enota MENGEŠ
• LEK, član skupina SANDOZ – enota LENDAVA
• HELIOS, tovarna barv in lakov KOLIČEVO
• TERMOELEKTRARNA TRBOVLJE

Ob navedenih večjih in rednih naročnikih pa so bile naše stranke tudi več kot 20 srednjevelikih in manjših proizvodnih podjetij v Sloveniji in tujini. S področja racionalizacij in novograden industrijskih sistemov se lahko pohvalimio z več kot 30 izvedenimi projekti v industriji.

Nekatere najpomembnejše izvedene projekte si lahko ogledate preko opisov referenc.


ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin