Podjetje ENERGO OPTIMA, upravljanje z energijo in investicijami, d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 2005. Prvi posli v podjetju so bili na področju upravljanja z energijo (energetskega menedžmenta), tehnične podpore velikim industrijskim podjetjem pri upravljanju energetike in obvladovanju stroškov za energijo, izdelovanja projektne dokumentacije energetike in strojnih instalacij. V nadaljevanju se je področje delovanja hitro razširilo na izvajanje v podjetju načrtovanih zahtevnih energetskih in tehnoloških sistemov za industrijo.

V letu 2006 se je dejavnost z izključno industrijskega delovanja razširila na sodobno in varčno energetiko bivalnih objektov vseh velikosti in alternativne energetske vire in sisteme.

Z večanjem obsega dejavnosti so se v podjetju začeli zaposlovati tudi novi visokoizobraženi sodelavci, ki sedaj tvorijo jedro podjetja. S podjetjem redno sodeluje večje število izšolanih in uigranih podizvajalskih skupin s področja strojnih instalacij, servisa, elektro instalacij in avtomatike.

V podjetju se redno usposabljajo in izobražujejo študenti strojništva in s tem pridobivajo koristne izkušnje za bodočo zaposlitev v podjetju.

Sodelujemo izključno z dobavitelji visokokvalitetne opreme :

• Toplotne črpalke sistema zrak/voda za individualne hiše japonskega proizvajalca HITACHI
• Toplotne črpalke na geotermalno energijo kapacitete od 4 do 1500 kW za individualne objekte in velike sisteme nemškega proizvajalca SMARTHEAT
• Kotli na lesno biomaso avstrijskega proizvajalca GREENTECH kapacitete od 14 – 150 kW

Številne objekte oskrbujemo s toplotno energijo iz lesne biomase. Za proizvajalca lesnih pelet v Sloveniji pa zagotavljamo tudi velike količine lesne biomase iz tujine.

Poslovanje smo razširili na tujino kjer izvajamo zahtevne investicije v energetske sisteme in strojne instalacije.

Izdelali smo lastno programsko orodje APEMEO za upravljanje energetike, analiziranje porab energije in stroškov za energijo ter planiranje (monitoring & targeting), ki ga že uporabljajo v večih podjetjih.

Naše vodilo je bilo in bo tudi v prihodnje kvalitetna in celovita storitev ter zadovoljne stranke.


Direktor
Jurij KOVAČ, univ.dipl.inž str


VIZITKA


ENERGO OPTIMA, d.o.o.
Blatnica 1
1236 Trzin, Slovenija

Poslovni prostori:
Brodišče 18
1236 Trzin

ID za DDV: SI45185344
TRR: SI56 3300 0000 0995 211
(Hypo Alpe-Adria)
MŠ: 2138174000
Tel: +386 (0)1 562 11 10
Fax: +386 (0)1 562 11 09


Centrala:
Tel: +386 (0)1 562 11 10
info@energo-optima.si

ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin