V preteklih letih delovanja smo si v podjetju s področja energetskega načrtovanja, izvajanja in upravljanja z energijo nabrali precej refenc in s tem izkušenj.

Na področju bivalnih objektov so pomembne reference večji zahtevni objekti z alternativnimi viri energije kot so Dom za Starejše Kranjska Gora, Dom za starejše Moravče, poslovni objekt Kocka Lek – enota Mengeš in več kot 40 lepih individualnih nizkoenergijskih in pasivnih objektov z vseh delov Slovenije.

Na področju upravljanja z energijo se lahko pohvalimo z večjim številom izdelav konkretnih predlogov za racionalizacijo porabe energije in aktivnim uprvljanjem porabe energije v podjetjih. Pričeli smo z uvajanjem v našem podjetju razvite programske opreme APEMEO za aktivno upravljanje z energijo v podjetjih in večstanovanjskih objektih.

Na področju industrijkih sistemov imamo reference z več kot 40 izvedenimi projekti s področja zahtevnih in velikih toplotnih postaj, hladilnih postaj moči do 1200 kW, rekonstrukcij tehnoloških sistemov in sistemov za uporabe odpadne energije.

Nekatere najpomembnejše reference po posameznih področjih si lahko ogledate s klikom na desnem traku te strani.

ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin