Sušenje blata v centralni čistilni napravi

OBSEG DEL IN OPIS: Izdelali smo koncept sistema za sušenje blata iz centralne čistilne naprave velikosti 28.000 PE.
Odpadno blato iz ČN se z zelo suhim zrakom prepihuje in s tem doseže izločevanje vodne snovi iz blata v količini 70%.
Poudarek je na sistemu izredno učinkovite priprave cirkulirajočega suhega zraka in zaradi tega izvrstni ekonomiki investicije.
Za sistem smo izdelali projektno dokumentacijo in ga v celoti tudi izvedli.
V obratovanju sistem v celoti potrjuje predvideno ekonomiko.Dodatne fotografije:
ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin