TT OKROGLICA NOVA GORICA -

Rekonstrukcija celotne energetike

OBSEG DEL IN OPIS: Izdelali smo koncept rekonstrukcije celotne energetike podjetja v smislu racionalizacije rabe energije. Rekonstruirali smo staro veliko kotlovnico v sodobno, bistveno manjšo. V oddaljeno halo smo vgradili toplotno črpalko moči 200 kW.

V nadaljevanju smo za potrjen koncept rekonstrukcije izdelali kompletno projektno dokumentacijo in celotno investicijo rekonstrukcije tudi izvedli.

Investitorju se je strošek za energijo zmanjšal za 30%.Dodatne fotografije:
ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin