Investiramo v alternativne energetske sisteme, oskrbujemo s toplotno energijo iz lesne biomase in z lastnimi programskimi orodji za nadzor in upravljanje energije skrbimo za racionalno rabo energije in stroške v bivalnih objektih in velikih industrijskih sistemih.

Izdelujemo energetske študije in analize ukrepov za racionalizacijo rabe energije in z našim znanjem pomagamo pri upravljanju z energijo.

Izdelali smo lastno profesionalno programsko orodje APEMEO, ki omogoča izdelave analiz rabe energije in stroškov za energijo ter planiranje in tekoče spremljanje absolutne in specifične rabe energije in stroškov za energijo (M&T – monitoring and targeting). Programska oprema torej omogoča aktivno upravljanje z energijo oziroma je osnova za t.i. energetski mnenedžment.

Nekatere najpomembnejše izvedene projekte si lahko ogledate preko opisov referenc.


ENERGO OPTIMA, d.o.o., Blatnica 1, 1236 Trzin, tel.: +386 (01) 562 11 10, fax.: +386 (01) 562 11 09, e-mail: info@energo-optima.si Poslovni prostori: Brodišče 18, 1236 Trzin